Българска федерация по ММА (БФ ММА) с нов проект „Млади и активни“

Българска федерация по ММА (БФ ММА) стартира новият си проект с наименование „Млади и активни“. Проектът ( Проект № 09-00-1920/16.03.2020г.) е финансиран от Министерството на младежта и спорта (ММС) по договор 25-00-30/12.06.20г.

Българска федерация по ММА (БФ ММА) стартира новият си проект с наименование „Млади и активни“. Проектът ( Проект № 09-00-1920/16.03.2020г.)  е финансиран от Министерството на младежта и спорта (ММС) по договор 25-00-30/12.06.20г. , по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2020г.

Основната идея на нашата федерация е да организира дейността на този проект в няколко големи Български градове: Варна, Горна Оряховица и Благоевград в периода от 01.06.2020 до 31.08.2020г.

Целта на новият проект „Млади и активни“ на БФ ММА е да повиши ролята на спорта като част от образователния и възпитателния процес сред младежите на вътзраст от 15 до 29 г. Също така да стимулира социалната и спортна интеграция на 600 младежи от тази възрастова група в посочените градове.

Федерацията ни иска проектът да се реализира, чрез вече създадената мрежа от младежки клубове, разположени в тези три големи български града.

В зависимост от различните възрастови групи и специфичната им потребност, се разработват различни специализирани програми за провеждането на тренировъчните занимания.

Вече доказаните ни клубове, освен за спортна дейност, ще се използват и за провеждане на обучения за изграждане на основни умения сред младите. Така ще могат да разпознават различните видове зависимости и/или агресивно поведение. Важна задача е да придобият важни умения за адекватно реагиране в кризисни ситуации и как да се предпазват от различни зависимости. По време на обучението ще се заложи основно на насърчаване на здравословния начин на живот. Чрез изпълняване на дейността се създават условия за приобщаване, повишаване на дисциплината, на отговорността и на интереса на младите за по-активно участие в обществени процеси.

Реализацията на проектът „Млади и активни“ ще допринесе за сближаването на децата и младежите от различните етнически груп и създаването на приятелски отношения между тях. В проекта са заложени няколко дейности, насочени към повишена информираност на обществеността, на целевата група и на заинтересованите страни. Организирането и провеждането на спортни занимания се осъществява от 3 клуба, във всеки един от трите града, от 3 спортни инструктори.

„Обучение чрез спорт“  е основната методика, която опитните спортни инструктори прилагат с лицата от целевата група. Така те ще могат да идентифицират своите нагласи, мисли, чувства и отношение към проблеми, идващи от зависимости като тютюнопушене, употреба на психоактивни вещества, непълноценно хранене, лоши хигиенни навици и др.  Както и от неправилна организация на дневните активности. Участниците се учат как да се предпазват от различни заболявания и с тях се обсъжда необходимостта от ежедневните грижи за оптимално здраве.

С цел постигане на социална интеграция в заниманията са включени младежи от всички етноси, както и младежи в неравностойно положение. Освен упражнения за общо физическо натоварване, се включват и основни движения от различни бойни изкуства.

Пожелаваме успех на нашата Федерация и се надяваме да продължават да помагат за развиването на спорта, като част от образователния и възпитателния процес. Едно младо и стабилно поколение е бъдещ символ за една по-добра България. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *