Продължава реализацията на проект „ММА – млади, можещи, активни“

Продължава реализацията на проект „ММА – млади, можещи, активни“ на Б.Ф. по ММА по договор с Министерството на младежта и спорта (ММС)

Продължава реализацията на проект „ММА – млади, можещи, активни“ на Българска федерация по ММА, чиито дейности се провеждат по „Национална програма за изпълнение на младежи дейности по чл. 10а от закона за хазарта“ и по сключен договор с Министерството на младежта и спорта (ММС) № 25-00-3/16.03.2021г., НПИМД-Х2-Т3-050/2021.

Проектът е за срок от 6 месеца и главната методика заложена в него е „обучение чрез спорт“. В изградената мрежа попадат 6 спортни клуба в градовете Варна, Велико Търново, Шумен, Благоевград, Монтана и Сандански.
Целевата група на младежите, които попадат в проекта е 15-29г., като основната цел на проекта е те да могат да идентифицират своите нагласи, мисли, чувства и отношение към проблеми, идващи от зависимости от хазарт, тютюнопушене, употреба на психоактивни вещества, непълноценно хранене, лоши хигиенни навици, както и от неправилна организация на дневните активности. Участниците се научават как да се предпазват от различни заболявания. Отделно се обсъжда необходимостта от ежедневните грижи за оптимално здраве.

Освен всеизвестните ползи от спортуването, чрез тренировките по ММА се постигат още и:

  • Концентрация
  • Самоконтрол
  • Дисциплина
  • Уважение
  • Равенство
  • Взаимопомощ

  • С цел постигане на социална интеграция в заниманията са включени младежи от всички етноси, както и младежи в неравностойно положение.

Ефектът, който се очаква е свързан с:
– Ангажиране по естествен начин на въображението, способностите и интересите на младите, и подобряване на тяхното физическо и личностно развитие;
– Подобрени социални умения и компетенции на учениците;
– Създаване на умения за работа в група и екип/отбор, създаване на предпоставки за премахване на културните, религиозни и етнически различия и разногласия между лицата и за тяхната социална интеграция;
– Подобряване на физическата активност на младежите, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време и превенция срещу негативните явления в обществото;
– Повишена мотивация на лицата от целевата група за по-активно участие в обществото;
– Промяна на нагласата в посока към толерантност, взаимно уважение и разбирателство;
– Бяха закупени и доставени спортна екипировка и оборудване за работа на клубовете с което да обезопасят тренировъчните занимания на участниците и да се повиши тяхната ефективност

Още новини за бойните спортове може да намерите тук, както и повече информация по проект „ММА – млади, можещи, активни“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *