„Бъди различен“ – проект нa „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“

Проект „Бъди различен“ – осъществен от „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“ и Министерство на младежта и спорта (ММС)

„Бъди различен“ – проект нa „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“ – Проект „Бъди различен“ (№ НПИМД-Н3-Т3-055/2021) с вх. № 09-00-304/27.01.2021 г. се реализира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности. По чл. 10а от Закона за хазарта за 2021г. и съгласно Договор № 25-00-5/16.03.2021г. с Министерство на младежта и спорта (ММС).
Проектът се реализира от Сдружение „Спортен клуб по бокс „Ивайло-Велико Търново“. Той обхваща периода 15.05.2021г. – 15.08.2021г. Осъществява се благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

СК по бокс “Ивайло” е напът да приключи изпълнението на проект “Бъди различен“. Началото на “Бъди различен” бе поставено на 15.05.2021г и е с продължителност от три месеца.
Основна цел на “Бъди различен” е превенция на хазартна и всякакъв вид зависимости. Както и чрез спорта да се повиши образователния и възпитателен процес сред младежите. Също така една от основните задачи на проект “Бъди различен”, в който са включени занятия с 400 младежи от 15 до 29 год. възраст от гр. Велико Търново, е стимулирането на социалната и спортна интеграция.

Изработените програми за тренировки за различните възрастови групи и специфичната им потребност показаха отлични резултати. Освен със спортни занятия ангажираните с проекта инструктори усилено продължават да работят и върху изграждането на умения за превенция на агресията.

Основната задача, която от СК по бокс “Ивайло” поставихме на нашите инструктори бе чрез “Бъди различен” да научим младите хора на България да умеят да разпознават различните видове зависимости. Като аггресивното поведение сред своите връстници, и как да реагират адекватно в кризисни ситуации. Чрез изпълнение на дейностите по проект “Бъди различен” създадохме условия за повишаване на дисциплината и чувството за отговорност, както и интегриране на младите хора в обществени процеси.

Извънкласните занимания помогат и за сближаването на децата и младежите от различните етнически групи. Както и създаването на приятелски отношения между тях. Проектното предложение допринася за изпълнението на приоритетите, целите и принципите. Тези цели са заложени в Националната програма за изпълнение на младежки дейности. (по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г. (НПИМД) на Министерството на младежта и спорта

Още новини за бойните спортове може да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *