„Бъди различен“ – проект нa „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“

„Бъди различен“ проект нa „С.К. по бокс „Ивайло Велико Търново“ се реализира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности

„Бъди различен“ – проект нa „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“ – Проект „Бъди различен“ (№ НПИМД-Н3-Т3-055/2021) с вх. № 09-00-304/27.01.2021 г. се реализира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности. По чл. 10а от Закона за хазарта за 2021г. и съгласно Договор № 25-00-5/16.03.2021г. с Министерство на младежта и спорта (ММС).
Проектът се реализира от Сдружение „Спортен клуб по бокс „Ивайло-Велико Търново“. Той обхваща периода 15.05.2021г. – 15.08.2021г. Осъществява се благодарение на финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.
Приключва проект “Бъди различен”, който обхвана 400 младежи от 15 до 29 год. възраст от гр. Велико Търново. “Бъди различен” бе изпълняван от СК по бокс “Ивайло”, като неговото началото бе поставено на 15.05.2021г. Основна цел в работата с младежите беше превенция и борба с всякакъв вид зависимости при младите хора. В занятия с тях се акцентира и върху интегрирането им в социалната и спортна среда.
Изработените бяха програми с тренировки за различните възрастови групи и възможности. Освен със спортни занятия ангажираните с проекта инструктори работиха и върху изграждането на умения за превенция на агресията, аггресивното поведение сред своите връстници, и как да реагират адекватно в кризисни ситуации.
Чрез изпълнение на дейностите по проект “Бъди различен” от зСк по блс “Ивайло” създадохме условия за повишаване на дисциплината и чувството за отговорност, както и интегриране на младите хора в обществени процеси.
Извънкласните занимания спомогнаха за сближаването на децата и младежите от различните етнически групи, и за създаването на приятелски отношения между тях. Проектното предложение допринася за изпълнението на приоритетите, целите и принципите, заложени в Националната програма за изпълнение на младежки дейности. (по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г. (НПИМД) на Министерството на младежта и спорта

„Бъди различен“ – проект нa „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“

Още новини за бойните спортове може да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *