Обучение чрез спорт е главната методика в „ММА – млади, можещи, активни“

Продължава реализацията на проект "ММА - млади, можещи, активни" на Българска федерация по ММА и Министерството на младежта и спорта

Продължава реализацията на проект „ММА – млади, можещи, активни“ на Българска федерация по ММА, чиито дейности се провеждат по „Национална програма за изпълнение на младежи дейности по чл. 10а от закона за хазарта“ и по сключен договор с Министерството на младежта и спорта (ММС) № 25-00-3/16.03.2021г., НПИМД-Х2-Т3-050/2021.

Проектът е за срок от 6 месеца и главната методика заложена в него е „обучение чрез спорт“. За изпълнението на която е изградена мрежа от 6 клуба в градовете Варна, Велико Търново,
Шумен, Благоевград, Сандански и Монтана.

„Обучение чрез спорт“ е основната методика, която опитните спортни инструктори-обучители
прилагат с лицата от целевата група (15-29-годишни). За да могат те да идентифицират своите
нагласи, мисли, чувства и отношение към проблеми, идващи от зависимости като
тютюнопушене, употреба на психоактивни вещества, непълноценно хранене, лоши хигиенни
навици, както и от неправилна организация на дневните активности.
Участниците се научават как да се предпазват от различни заболявания. Отделно се обсъжда
необходимостта от ежедневните грижи за оптимално здраве.
Освен всеизвестните ползи от спортуването, чрез тренировките по ММА се постигат оше и:
– Концентрация
– Самоконтрол
– Дисциплина
– Уважение
– Равенство
– Взаимопомощ

С цел постигане на социална интеграция в заниманията са включени младежи от всички
етноси, както и младежи в неравно положение.

Ефектът, който се очаква е свързан с:
– Ангажиране по естествен начин на въображението, способностите и интересите на младите, и
подобряване на тяхното физическо и личностно развитие;
Подобрени социални умения и компетенции на учениците;
Създаване на умения за работа в група и екип/отбор, създаване на предпоставки за
премахване на културните, религиозни и етнически различия и разногласия между лицата и за
тяхната социална интеграция;
Подобряване на физическата дееспособност на младежите, разнообразяване и пълноценно
използване на свободното им време и превенция срещу негативните явления в обществото;
Повишена мотивация на лицата от целевата група за по-активно участие в обществото;

– Промяна на нагласата в посока към толерантност, взаимно уважение и разбирателство;
– Закупени и доставени материали за работа на клубовете;
– Превъзпитаване на младите чрез спорта.
Защото колкото по-здрави и активни са младежите ни, толкова по-голям принос ще имат те за
по-здраво общество.

Повече за проекта може да научавате и от Facebook страницата му
https://www.facebook.com/mmamladimojeshtiaktivni

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *