„Бъди различен“ – проект на Сдружение „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“

Бъди различен – Проект на Сдружение Спортен клуб по бокс Ивайло – Велико Търново и Министерство на младежта и спорта (ММС)

„Бъди различен“ – проект на Сдружение „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“

Проект „Бъди различен“ (№ НПИМД-Н3-Т3-055/2021) с вх. № 09-00-304/27.01.2021 г. се реализира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021г. и съгласно Договор № 25-00-5/16.03.2021г. с Министерство на младежта и спорта (ММС).

Проектът се реализира от Сдружение „Спортен клуб по бокс „Ивайло-Велико Търново“, за периода 15.05.2021г. – 15.08.2021г., с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

Целта на проектното предложение е да повиши ролята на спорта като част от образователния и възпитателния процес сред младежите. Да стимулира социалната и спортна интеграция на 400 младежи от 15 до 29 год. възраст от гр. Велико Търново.

Заложено е създаването на мрежа от младежки зали, разположени в три различни места на гр. Велико Търново. В зависимост от различните възрастови групи и специфичната потребност, ще бъдат разработени програми за тренировки както и времеви диапазон за посещение. Основната цел е изграждане на умения за превенция на агресията.

Залите, освен за спортна дейност, ще бъдат използвани за провеждане на практически обучения. Също така и за изграждане на умения сред младите. Да разпознават различните видове зависимости и/или агресивно поведение и да бъдат обучени на адекватно реагиране в кризисни ситуации, и как да се предпазят от различни зависимости.

Чрез изпълнение на проектните дейности ще бъдат създадени условия за приобщаване, повишаване на дисциплината, на отговорността и на интереса на младите за по-активно участие в обществени процеси. Извънкласните занимания ще помогнат за сближаването на децата и младежите от различните етнически групи. Също така и създаването на приятелски отношения между тях. Ще доведат до минимизиране на агресията сред младите хора и най-вече агресията в училищата, където тя преобладава. Проектното предложение допринася за изпълнението на приоритетите, целите и принципите заложени в Националната програма за изпълнение на младежки дейности. (по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г. (НПИМД) на Министерството на младежта и спорта). По време на изпълнение на проектните дейности ще бъдат осъществени и дейности целящи популяризирането на полученото финансиране по линия на НПИМД. Постигнатите добри практики и резултатите от проекта сред заинтересовани страни и сред широката общественост.

Още спортни новини за Националната програма за изпълнение на младежки дейности. (по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021г. и съгласно Договор № 25-00-5/16.03.2021г. с Министерство на младежта и спорта (ММС) може да намерите тук.

Очаквайте още новини около „Бъди различен“ – проект на Сдружение „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *