Бъди различен“ – проект на Сдружение „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“

Бъди различен“ – проект на Сдружение „Спортен клуб по бокс „Ивайло – Велико Търново“. Съгласно Договор № 25-00-5/16.03.2021г и ММС

Проект „Бъди различен“ (№ НПИМД-Н3-Т3-055/2021) с вх. № 09-00-304/27.01.2021 г. се реализира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности. По чл. 10а от Закона за хазарта за 2021г. и съгласно Договор № 25-00-5/16.03.2021г. с Министерство на младежта и спорта (ММС).

Проектът се реализира от Сдружение „Спортен клуб по бокс „Ивайло-Велико Търново“, за периода 15.05.2021г. – 15.08.2021г., с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.
СК по бокс “Ивайло” продължава с изпълнението на своя проект “Бъди различен“, чиято цел е да повиши ролята на спорта като част от образователния и възпитателния процес сред младежите. Основна цела на “Бъди различен” е превенция на хазартна и всякакъв вид зависимости. Kакто и стимулирането на социалната и спортна интеграция на 400 младежи от 15 до 29 год. възраст от гр. Велико Търново.
Впечатляващи са резултатите, които показва изградената мрежа от младежки зали, разположени в три различни места на гр. Велико Търново. Изработени са програми за тренировки и времеви графици в зависимост от различните възрастови групи и специфичната потребност. Освен със специфичните спортни занятия ангажираните с проекта инструктори усилено работят и върху изграждането на умения за превенция на агресията.

За нас от СК по бокс “Ивайло” е изключително важно младите хора на България да умеят да разпознават различните видове зависимости. Aгресивно поведение сред своите връстници, и как да се реагира адекватно в кризисни ситуации.
Чрез изпълнение на дейностите по проект “Бъди различен” са създадени условия за приобщаване, повишаване на дисциплината, на отговорността и на интереса на младите. За по-активно участие в обществени процеси. Извънкласните занимания помогат и за сближаването на децата и младежите от различните етнически групи и създаването на приятелски отношения между тях. Проектното предложение допринася за изпълнението на приоритетите, целите и принципите заложени в Националната програма за изпълнение на младежки дейности. (по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г. (НПИМД) на Министерството на младежта и спорта).

Още новини за бойните спортове в България, може да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *